^--^ ประชาสัมพันธ์ : ห้องสมุดเปิดบริการฐานข้อมูล Uptodate, Clinicalkey, Springer, AAP ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ^--^

                                   
 
 

  

ความรู้สู่ประชาชนของสถาบันฯ
- คลังข้อมูลดิจิตอล
- สานรักสานฝัน
- แผ่นพับความรู้ด้านโรคเด็ก
- บทความวิชาการ
- หนังสือ / คู่มือ
อื่นๆ
- การจัดหมู่ระบบ NLM
- หนังสือดี 100 เล่มที่ควรอ่าน
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
- รายการอ้างอิง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- แบบ Vancouver (ภาษาไทย)
- แบบ Vancouver (ภาษาอังกฤษ)
- แบบ APA
เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด
ห้องสมุดเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
   

 
* Medical Database
* Search Journals
* Thai Journals Online
* Health Science Journals
* Thai Index Medicus
* Thai Medical Index
* Thai-LIS Thai Library
* Journals Citation Index
     เอกสารวิชาการ
ด้านสวนหัวใจในเด็ก


 


คำค้น:
ข้อมูล:
    
 
  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
- ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ  ( Book/Journal /Audio)
- ฐานข้อมูลวิจัย และวิทยานิพนธ์ (Research/ Thesis)
- ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร (Journal Indexing)
         
         
 
Library Database 

 
Library Manuals
  คู่มือการใช้ห้องสมุด  
 
   
   
     
   
     
   
     
New Books  
  Apr 2024   May 2021   Aug 2020  
  Oct 2021   Jan 2021   May 2020  
  Aug 2021   Nov 2020   Feb 2020  
Publication Online        
 
E-Journals Red Book
 
Print + Online
       
           
วารสารภาษาไทย
       
  Thai Journals  
     
             
 
           
  กุมารเวชสาร     วารสารการพยาบาล     จดหมายเหตุทางแพทย์   
           
           
  วารสารกรมบัญชีกลาง     วารสารกรมการแพทย์     รามาธิบดีพยาบาลสาร  
           
           
  Chulalongkorn Medical Journal     Siriraj Medical Journal     Unisearch Journal  
                 
นิตยสาร              
           
                 
Special Books              
      หนังสือฉบับแรกของสถาบันฯ
         
  เรื่องย่อ 2522-2557              
Library News         Statistics  
  ข่าวสารห้องสมุด
          สถิติห้องสมุดประจำปี  
  สาระน่ารู้           สถิติการยืม-คืนประจำปี  
  หนังสือเวียน           หนังสือติดอันดับ Top 10  
              ผู้ใช้บริการติดอันดับ Top 10  
News Online            
Newspaper         TV Online  
             
 

 

             
   
                         
                   จำนวนผู้เข้าชม . ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
                   ปรับปรุงล่าสุด เดือนเมษายน 2567

Queen Sirikit National Institute of Child Health, The Library
420 /8 Rat
chawithi Road, Ratchathewi Bangkok 10400
Tel. : 1415 ext. 4401 0-2644-6358

E-mail : qsnichlib@hotmail.com
www.childrenhospital.go.th